NOA Premium Care

Ispunite obrazac sa točnim informacijama, zajedno sa opisom događaja u kojem se dogodila šteta. Kako bi vaš zahtjev bio odobren, molimo Vas da opis odgovara činjeničnom stanju. Ispunjavanjem ovog obrasca predajete informacije osiguravajućoj kući, koja daje procjenu štete i odobrava subvencioniranje popravka vašeg uređaja. Uz obrazac, molimo Vas da priložite kopiju računa, te ukoliko je štetni događaj prijavljen policiji, dodaje i prijavu.

Prijava štete
NE
DA
NE
DA